TERMOVENT KOMERC

Termovent je preduzeće specijalizovano za proizvodnju i projektovanje HVAC opreme i procesnih sistema.

Kada su vam za projekat potrebne pojedinačne komponente ili kompletna rešenja za klimatizaciju, grejanje ili ventilaciju, Termovent je vaš pouzdan partner koji će vas pratiti kroz sve njegove faze - od faze projektovanja kao i tokom eksploatacije. Osnovu našeg proizvodnog programa čine klima komore različitih namena. Usmerenost kompanije na pružanju kompletnog inženjeringa u oblasti tehnike čistih prostora, dovela je do proširenja prozvodnog programa sa modularnim sistemom panela za izradu čistih soba , ... o nama