TERMOVENT KOMERC

Termovent je preduzeće specijalizovano za proizvodnju i projektovanje HVAC opreme i procesnih sistema.

Kada su vam za projekat potrebne pojedinačne komponente ili kompletna rešenja za klimatizaciju, grejanje ili ventilaciju, Termovent je vaš pouzdan partner koji će vas pratiti kroz sve njegove faze - od faze projektovanja kao i tokom eksploatacije. Proizvodimo klima komore, podne konvektore, industrijske kalorifere, industrijske ventilatore, vazdušne zavese, distributivne elemente, modularno komponetni sistem za izradu čistih soba, ... o nama