Automatizacija HVAC sistema

AUTOMATIZACIJA SA CENTRALNIM SISTEMIMA

Izvođenje HVAC aplikacija u oblasti tehnike čistih prostora

Termovent Engineering dizajnira i izvodi potpunu automatizaciju objekata u oblasti tehnike čistih prostora. Automatizacija obezbeđuje monitoring i kontrolu svih kritičnih parametara: temperaturu, vlažnost, pritisak i količinu vazduha. Obezbeđeno je i upravljanje interlockovima sa zapisom svih kritičnih parametara a kompletan sistem se izvodi u skladu sa GMP normama. Upravljanje sistemom može da se obavlja na lokalnom nivou, centralno ili daljinski.
 
Centralnim sistemom podaci prikupljeni sa objekta su povezani i prikazuju se online. Ovo omogućava korisniku da vidi ceo sistem na jednom ekranu, olakšava praćenje i kontrolu kritičnih parametara. Podaci se kopiraju i skladište kao trendovi unutar sistema i dostupni su po grupama i po tipu (temperatura, vlažnost, pritisak itd.).  Izvoz podataka je u standardnim formatima ( Word, Excel, PDF, itd). Svi kritični parametri se beleže i arhiviraju u skladu sa FDA regulativom 21CFR part11, uključujući i tačno vreme, datum markica, alarme, događaje, korisničke akcije, beleške, prijavu, odnosno, odjavu korisnika.
 
Pristup sistemu je zaštićen a sistem bezbednosti nudi značajne operativne mogućnosti. Korisnici se putem elektronskog potpisa moraju prijaviti za pristup funkcijama definisane njihovim pristupnim nivoom. Putem korisničkih naloga i lozinki pristup sistemu je moguć sa više lokacija a otvorena arhitektura pruža velike mogućnosti za integraciju i punu fleksibilnost da se komunicira sa bilo kog računara preko weba.
 
Za potrebe farmaceutske industrije, u svim fazama razvoja projekta centralnog sistema automatike, Termovent Engineering se pridržava GAMP 5 smernica neophodnih za validaciju automatizovanih sistema  i dobijanje kvalitetnog proizvoda.
 
  
Specijalisti za čiste sobe
Čiste sobe su posebni, ekološki zatvoreni prostori gde čestice veličine 0,3 mikrona i veće, negativno utiču na proces proizvodnje. Intenzivno se koriste u industrijama proizvodnje poluprovodnika, lekova, biotehnologije, medicinskih uređaja i sl.
Ciste sobe katalog
Čiste sobe katalog (PDF)