FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 

Finasijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finsijski izveštaji prezentovani su u Dinarima (RSD), koja predstavlja domicilnu valutu Društva, a sve iskazane numeričke vrednosti prikazane su u hiljadma (000 RSD), osim ako nije drugačije navedeno. Finasijskih izveštaji su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonima, Pravilnicima i Računvodstvenim propisima Republike Srbije, kao i Međunarodnim standardima finasijskog izveštavanja. Revizija finasijskih izveštaja je izvršena u skaldu sa Međunarodnim standardima revizije, od strane Nezavisnog revizora.

       •  Finansijski izveštaj za 2015. godinu - PDF (384 KB) 
Specijalisti HVAC rešenja 
Bavimo se proizvodnjom i projektovanjem HVAC opreme i procesnih sistema. Kada vam je potreban pouzdan partner na projektima u oblasti grejanja, hlađenja, ventilacije ili klimatizacije Termovent je dobar izbor. 
termovent