Higijenik Klima Komore Higiene Pro

HIGIJENIK KLIMA KOMORE - Hygiene:Pro

Klima komore za čiste sobe

Higijenk klima komore predstavljaju posebnu izvedbu modularnih klima komora koje se primenjuju u tehnici čistih soba, gde je pored klimatizacije potrebno obezbediti i odgovarajuću klasu čistoće vazduha prema GMP normama. Svoju primenu nalaze u operacionim salama, laboratorijama, postrojenjima za proizvodnju lekova, prehrambenoj, vojnoj, elektronskoj industriji, …

Termovent higijenik klima komore su izvedene u skladu sa preporukama standarda  EN13053, kojim se definišu proračun komponenata, konstrukcija, korišćeni materijali, kao i način instalacije, rada i održavanja.

U cilju što jednostavnijeg održavanja i sprečavanja kontaminacije prostora, unutrašnja površina higijenik klima komora je glatka i bez izbočina, a svi elementi su lako dostupni za pranje i dezinfekciju. Korišćeni konstruktivni materijali sprečavaju stvaranje nepoželjnih mikroorganizama, otporni su na trošenje i ne reaguju u dodiru sa sredstvima za čišćenje. Cevi za odvod kondezata, kondezatne kadice i svi pokretni delovi izrađeni su od nerđajućeg čelika.

Zahvaljujući modularnoj konstrukciji kombinacijom različitih funkcionalnih jedinica (modula) moguće je ostvariti različite aplikacije obrade vazduha definisane projektom: ventilacija, grejanje, hlađenje, filtracija, vlaženje i odvlaživanje vazduha, kao i rekuperaciju energije. U zavisnosti od raspoloživog prostora na mestu ugradnje moguća je linijska, vertikalna, spratna ili položena izvedba.

Za sve dodatne informacije, tehničku podršku i pomoć pri izradi projektne dokumentacije ili u samom procesu izvođenja, kao i mogućnostima nestandardne izvedbe, budite slobodni da konsultujete naš tim stručnjaka. 

 
Hygiene pro klima komore
Katalog: Klima komore
Za više informacija o tipovima Termovent klima komora i njihovim detaljnim tehničkim karakteristikama preuzmite katalog u pdf formatu.
Klima komore katalog
Preuzmi katalog