Najbolji mladi menadžer Srbije Miloš Perović

MILOŠ PEROVIĆ NAJBOLJI MLADI MENADŽER GODINE

U izboru SAM (Srpske Asocijacije Menadžera)

16.12.2015.
Titulu za Najboljeg mladog menadžera za 2015, koju tradicionalno dodeljuje Srpska asocijacija menadžera (SAM), poneo je Miloš Perović, izvršni direktor, član upravnog odbora i suvlasnik kompanije Termovent.

Dodela nagrade izvršnom direktoru Termoventa-a Milošu Peroviću, prestavlja još jednu potvrdu uspeha kompanije Termovent. SAM je u aktivnostima Miloša Perovića, a samim tim i u naporima komapnije Termovent prepoznao, zalaganje za bolje uslove poslovanja, za unapređenje poslovnog okruženja, kao i za bolji život svih građana u celini.

Milioš Perović, pored organizacije, usklađivanja procesa rada i finansijskog menadžmenta kompanije, koordinirao je radovima na izradi investicionih programa i realizaciji investicija. Vođa je tima za marketing i pregovaračkog tima na inostranim projektima. Pored strurkturne reorganizacije kompanije Termovent, postavio je visoke standarde kvaliteta koji predstavljaju osnov za rad kompanije, bazirajući se na principima održivog razvoja.

Njegov lični angažman usmeren na razvijanju sistema kontrole kvaliteta, na primeni novih tehničkotehnoloških saznanja i dostignuća, oslanjajući se na izuzetan inženjerski potencijal rezurtiralo je da 2015 godina bude jedna od nauspešnijih godina u poslovanju kompanije Termovent.
 
Termovent newsletter
Ukoliko želite da vas putem emaila obaveštavamo o najnovijim dešavanjima iz naše kompanije, registrujte se za Termovent newsletter.    
Prijava za newsletter
termovent