Pomoć u realizaciji projekata

POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA

Ventilacija i klimatizacija objekata zahteva ozbiljno planiranje

Ventilaciju i klimatizaciju objekta trebalo bi shvatiti kao ozbiljan tehnološki i finansijski zahvat koji bitno utiče na globalnu ekonomiju i naše okruženje, i zahteva ozbiljno planiranje u smislu ravnoteže odnosa budućeg komfora i smanjenja troškova energije i emisije CO2.
 
Imperativ u našem poslovanju predstavlja građenje dobrih partnerskih odnosa sa našim saradnicima, koji počinju još u raznim fazama realizacije projekta, i traju tokom čitavog radnog veka sistema.
 
Posebnu pažnju poklanjamo pružanju konsultantskih usluga svojim partnerima u pronalaženju optimalnog rešenja. Naši partneri mogu da računaju na:

  • pomoć u planiranju i konfigurisanju sistema u skladu sa namenom objekta i projektnim zadatkom
  • tehničku podršku i pomoć pri izboru i projektovanju HVAC sistema i opreme
  • tehničku podršku i pomoć pri izboru i projektovanju elemenata automatske regulacije
  • namenskom prilagođavanju standardnih sistema konkretnom projektu
  • tehničku podršku i pomoć u samom procesu izvođenja
 
U bilo kojoj fazi realizacije projekta za pomoć oko njegovog sagledavanja i analize, izbora opreme, potrebne tehničke podrške ili radi dobijanja informacija o mogućnostima specifičnog izvođenja, budite slobodni da nas kontaktirate. Rado ćemo izaći u susret vašim zahtevima, sagledati izazove i zajedno pronaći optimalno i održivo rešenje.
 
Pored pružanja konsultantskih usluga, tehničke pomoći i podrške kompanija Termovent organizuje i obuku kroz stručne kurseve. 
 

 
Podrška u svim fazama
Termovent svojim partnerima pruža podršku u svim fazama projekta - od izbora optimalnog rešenja u fazi projektovanja, preko podešavanja i puštanja u rad, pa sve do kraja radnog veka sistema kroz redovno i interventno održavanje. 
termovent