Projektovanje HVAC sistema za Ciste Sobe

PROJEKTOVANJE HVAC SISTEMA ZA ČISTE SOBE

Projektovanje i izrada projektne dokumentacije za čiste sobe

Čiste sobe su prostori sa potpuno kontrolisanim okruženjem. Kontrola koncentracije čestica u vazduhu ne postiže se samo filtracijom vazduha. Čiste sobe moraju biti izrađene i da se koriste na način kako bi se minimiziralo unošenje, generacija i zadržavanje čestica unutar prostorije, pri čemu se ostali relevantni parametri (temperatura, vlažnost i pritisak vazduha) moraju kontrolisati u dozvoljenim granicama. 

Projektovanje HVAC sistema za potrebe čistih soba, uz poštovanje svih validnih GMP, FDA i GAMP normi, kao osnovnih preporuka i validnih standarda, je deo delatnosti Termovent Engineeringa. 

Našim projektima obezbeđujemo postizanje zahtevane klase čistoće vazduha određene prostorije, u skladu sa GMP normama, gde se pored filtracije vazduha, zahteva stalan broj izmene vazduha, održavanje kaskade pritiska između susednih prostorija, temperature i vlažnosti vazduha u uskim granicama, određena brzina i tip strujanja vazduha, kao i način ispiranja prostorije.

Sadržaj naše izrađene projektne dokumentacije u svemu odgovara važećim preporukama i uslovima za pozitivnu ocenu DQ (Design Qualification). Pravilno označavanje (TAG) svih elemenata u našim projektima, kako mašinskih, tako i elemenata automatike, u potpunosti obezbeđuju logičku povezanost instalirane opreme kroz sva dokumenta koje čine validacioni komplet (  IQ, OQ, ...).
 
Veliki broj realizovanih projekata, posedovanje neophodnih licenci, sprovedeni postupci komisioniranja i validacije, su razlozi koji Termovent Engineering svrstavaju u red kvalifikovanih preduzeća za poslove projektovanja čistih soba.
 
Specijalisti za čiste sobe
Čiste sobe su posebni, ekološki zatvoreni prostori gde čestice veličine 0,3 mikrona i veće, negativno utiču na proces proizvodnje. Intenzivno se koriste u industrijama proizvodnje poluprovodnika, lekova, biotehnologije, medicinskih uređaja i sl.
Ciste sobe katalog
Čiste sobe katalog (PDF)