Puštanje opreme u rad

PUŠTANJE OPREME U RAD

Kompletno usklađivanje rada sistema sa opremom u okruženju

Pored isporuke klima komora, Termovent nudi projektovanje i izvođenje sistema upravljanja, perifernih elemenata automatike, komandnih ormana i usklađivanje rada elemenata automatike sa elektromotornim pogonom u polju.

Termovent komandni ormani proizvedeni su u skladu sa ISO standardom i usaglašeni su sa direktivama EU te nose pravo korišćenja CE oznake. Ormani se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani, sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, i svim energetskim elementima, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju. 
 
Naša ponuda puštanja u rad  HVAC sistema, pored isporuke komandnog ormana, obuhvata usklađivanje rada sistema sa opremom u okruženju, montažu i spajanje perifernih elemenata automatike, vizuelnu i funkcionalnu proveru opreme za automatiku, programiranje DDC regulatora i podešavanje parametara sistema za optimalan start i režim rada.
 
Kao sastavni deo puštanja opreme u rad je i obuka korisnika za osnovni servis i intervencije, a opciono možemo da ponudimo i merenje parametara kalibrisanom opremom.

Posedujemo opremu za merenje temperature, pritiska, protoka vazduha i protoka vode u okviru HVAC sistema.
 

 
Podrška u svim fazama
Termovent svojim partnerima pruža podršku u svim fazama projekta - od izbora optimalnog rešenja u fazi projektovanja, preko podešavanja i puštanja u rad, pa sve do kraja radnog veka sistema kroz redovno i interventno održavanje. 
termovent