Pustanje HVAC sistema u rad

PUŠTANJE OPREME U RAD

Puštanje sistema u rad se izvodi u skladu sa GMP normama

Sastavni deo ponude Termovent Engineeringaa predstavljaju i radovi pri puštanju instalacije u rad i usklađivanje delovanja opreme za automatiku u polju sa elektromotornim pogonom.

Puštanje sistema u rad obuhvata čišćenje, ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije, vizuelnu i funkcionalnu proveru opreme za automatiku, kao i podešavanje parametara sistema (optimalan start, optimalan režim rada, određivanje tačaka set alarm ograničenja, tolerancije, vreme kašnjenja itd ). Naša ponuda podrazumeva kompletno usklađivanje rada sistema sa opremom u okruženju radi postizanja željenog stanja vazduha u svakoj sobi, pouzdanog i funkcionalnog rada HVAC sistema.

Kao sastavni deo puštanja opreme u rad, Termovent Engineering nudi i merenje parametara kalibrisanom opremom. Posedujemo opremu za merenje temperature, pritiska, protoka vazduha i protoka vode u okviru HVAC sistema.

Puštanje HVAC sistema u rad i merenje kritičnih parametara izvodimo u skladu sa ISO14644 i GAMP5, prema unapred usaglašenim i usvojenim tekst protokolima koji predstavljaju sastavni deo validacione dokumentacije.
 
 
  
Specijalisti za čiste sobe
Čiste sobe su posebni, ekološki zatvoreni prostori gde čestice veličine 0,3 mikrona i veće, negativno utiču na proces proizvodnje. Intenzivno se koriste u industrijama proizvodnje poluprovodnika, lekova, biotehnologije, medicinskih uređaja i sl.
Ciste sobe katalog
Čiste sobe katalog (PDF)