Standardne klima komore

STANDARDNE KLIMA KOMORE - Std:Pro

Modularne klima komore širokog polja primene

Standardne klima komore imaju široko polje primene - od ugostiteljskih objekata, kafića i restorana, preko hotela, tržnih centara i javnih objekata, pa sve do industrijskih postrojenja i proizvodnih hala.

Odlikuje ih modularni dizajn koji omogućava da se kombinacijom različitih funkcionalnih jedinica (modula) ostvare različite aplikacije obrade vazduha definisane projektom: ventilacija, grejanje, hlađenje, filtracija, vlaženje, i  odvlaživanje vazduha, kao i rekuperacija i regeneracija energije. U zavisnosti od raspoloživog prostora na mestu ugradnje moguća je linijska, vertikalna, spratna ili položena izvedba.

Standardne klima komore se izrađuju u 30 veličina sa protokom vazduha od 1.000 - 100.000 m3/h. Kućište je kombinacija aluminijumskih profila i plastificiranih panela sa ispunom od poliuretana ili kamene vune. Modularni dizajn je termički razdvojen i omogućava povezivanje isporučenih jedinica na samom objektu. Mogu se izvesti kao spoljašnje ili unutrašnje jedinice. Proizvedene su u skladu sa ISO standardom i usaglašene sa direktivama EU te nose CE oznaku.

Za sve dodatne informacije, tehničku podršku i pomoć pri izradi projektne dokumentacije ili u samom procesu izvođenja, kao i mogućnostima nestandardne izvedbe budite slobodni da konsultujete naš tim stručnjaka.  


 
Std pro klima komore
Katalog: Klima komore
Za više informacija o tipovima Termovent klima komora i njihovim detaljnim tehničkim karakteristikama preuzmite katalog u pdf formatu.
Klima komore katalog
Preuzmi katalog