kontakt

TELEFONI

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate

MENADŽMENT

Dušan Perović
dipl.ing.maš.
Predsednik kompanije

 
Andrija Perović
dipl.ing.maš.
Generalni direktor

+381 63 24 73 73
andrija@termovent.rs
Miloš Perović
dipl.ing.maš.
Direktor inženjeringa čistih soba

+381 63 61 36 86
Nikola Mršić
dipl. ecc.
Direktor prodaje

+381 63 66 47 36
Dragan Šušak
Direktor nabavke
+381 63 61 37 58
Darko Njegovan
inž.maš.
Direktor proizvodnje

+381 63 66 42 36


PRODAJA

Radoslav Zdravković
Menadžer prodaje
+381 63 66 04 08
Bojan Jovanović
inž. maš.
Menadžer prodaje

+381 63 66 49 79
Jovan Milivojević
dipl.ing.maš.
Menadžer prodaje

+381 63 66 07 80
Ivana Daljević
Korporativni marketing menadžer
+381 60 66 00 781

INŽENJERING

Glišo M. Prijić
dipl. inž. maš.
Direktor tehničkog sektora

+381 63 66 43 75
Podaci o preduzeću
Matični broj: 17196316
Šifra deltanosti: 29230
PIB: 100378414
Broj računa (Volksbank): 
285-0014096110001-79

PIB potvrda
APR izvod
PDV potvrda
termovent