Uspešna realizacija složenog projekta

USPEŠNA REALIZACIJA SLOŽENOG PROJEKTA

Termovent je u rekordno kratkom roku realizovao veoma složeni projekat za kompaniju „Farmasintez“, Moskva.

01.04.2016.
Veoma složene tehnološke zahteve za potrebe farmaceutskog giganta sa prostora Ruske Federacije, Termovent je sa timom svojih stručnjaka i velikom proizvodnom i montažnom operativom završio u rekordno kratkom roku.
Preduzeće Termovent je na projektu „Farmasintez“- Bratsk izveo sledeće:
-              Izrada glavnih projekata termotehnickih, mašinskih i elektro instalacija
-              Izveo kompletno upravljanje sa najmodernijim BMS sistemom,kompletan sistem monitoringa, EMS sistem, uskladjen sa FDA regulativom.
-              Izveo sve mašinske instalacije sa opremom proizvedenom u sopstvenim proizvodnim pogonima
-              Izveo sistem „Čistih soba“, požarne klasifikacije EI45, sopstvene konstrukcije i proizvodnje
-              Validirao kompletan sistem po FDA regulativi

Objekat je 31.03.2016 pušten u automatski rad, izvršeno komisioniranje parametara i validacija kompletnog sistema. Stručna komisija Ministarstva zdravlja RF je pregledom kompletnog sitema, pregledom validne dokumentacije koju je Termovent predao „Farmasintez“-u, kao i kontrolom svih relavantnih parametara izdalo rešenje da je projekat primljen i da je odobrena proizvodnja u predmetnom pogonu.
Svečanosti uručenja dozvole za rad prisustvovali su: dva vice presednika kompanije Farmasintez, direktorka projakta Farmasintez Mrs: Natalija  Nikityuk, Generalni direktor Farmasintez-Bratsk kao i Generalni direktor Termovent-a Dusan Perović.

Predstavnici kompanije „Farmasintez“ preneli su ogromnu zahvalnost i sve pohvale timu Termovent na besprekornom radu, poštovanju svih rokova i kvalitetno završenom poslu.

Generalni direktor Termoventa je saopštio, da je imao posebno zadovoljstvo da mu čitava kompanija prenosi iskrenu zahvalnost i čestitke timu stručnjaka Termovent-a, da su već započeli razgovore oko novih projekata i da je načelno postignut dogovor za 3 (tri) nova projekta. Projekti će se ugovarati u narednih 15 dana i kompletna realizacija istih je do oktobra 2016 godine.

Prilikom obrađanja generalni direktor kompanije Katod kao i zamenik generalnog direktora u više navrata su istakli profesinalnost, osposobljenost i veliko inženjersko znanje kompanije Termvent. Zbog doslednog uvažavanje propisa i potreba klijenata, poštujući dogovorene cenovne vrednosti projekata i realizaciju prema terminskom planu, kompanije Termovent je proglašena za najboljeg izvođača radova na objektu Katod.

 
Termovent newsletter
Ukoliko želite da vas putem emaila obaveštavamo o najnovijim dešavanjima iz naše kompanije, registrujte se za Termovent newsletter.    
Prijava za newsletter
termovent